ĐỘI NGŨ CÁN BỘ & CÔNG NHÂN VIÊN

A. SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ 

Trong đó có :

15 cán bộ, kỹ sư, họa sỹ, kế toán tài chính trình độ đại học
10 cán bộ kỹ thuật viên có kinh nghiệm 10 năm
10 cán bộ kinh doanh, marketing
35 kỹ thuật viên chuyên trách có kinh nghiệm
Cộng tác các lĩnh vực: 100 người

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên, nhân viên được cơ cấu trong các
phòng chức năng cụ thể như sau:
Ban giám đốc
Phòng thiết kế
Phòng kế hoạch tài chính
Phòng Kinh doanh
Xưởng mỹ thuật
Phòng kỹ thuật
Trung tâm dịch vụ, bộ phận hậu đài

Công ty có đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, chuyên viên am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề và luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức sâu sắc về chất lượng cung cấp. Qua các hoạt động chuyên ngành, đội ngũ chuyên viên luôn quan tâm phát triển nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong những năm gần đây, với năng lực và kinh nghiệm của mình, Công ty đã và đang tiến hành sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: lập và quản lý dự án, khảo sát thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công, lắp đặt các công trình nghệ thuật, vui chơi giải trí trong nhiều tỉnh, thành trong nước.

Trả lời