SÂN KHẤU TAM GIÁC MẠCH HÀ GIANG NĂM 2022

Sân khấu tam giác mạch hà giang 2022 lần thứ VIII với chủ đề “Sức sống Cao nguyên đá” được chính thức khai mạc vào ngày 26/11/2022 tại huyện Đồng Văn. Tỉnh Hà Giang chuẩn bị gần 400 ha hoa tam giác mạch, sao cho hoa nở kéo dài từ ngày 20/10 cho đến hết tháng 12/2022.

Nhằm tôn vinh những giá trị đặc sắc, những hình ảnh đẹp về con người bảo tồn văn hóa truyền thống; phát huy hiệu quả giá trị di sản danh thắng cũng như sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Hà Giang.  Lễ khai mạc tổ chức tại huyện Đồng Văn; các hoạt động phụ trợ diễn ra tại các huyện vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Giới thiệu về hình ảnh và sản phẩm du lịch, thương hiệu Lễ hội Hoa Tam giác mạch gắn với bản sắc văn hóa cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, cảnh quan thiên nhiên và các chính sách hỗ trợ du lịch của tỉnh. Chủ đề: “Sức sống Cao nguyên đá”.

 Sau khoảng thời gian dài bị dịch bệnh đến nay tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát trên địa bàn tỉnh cũng như trong cả nước nhằm thực hiện giải pháp phục hồi ngành du lịch,góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

 Nhiều năm trở lại đây, hoa tam giác mạch trên Cao nguyên đá Đồng Văn đã trở thành một thương hiệu du lịch của tỉnh Hà Giang.

Đơn vị tổ chức: Công ty TNHH tổ chức phát triển sáng tạo nghệ thuật HT media

Nam Việt đơn vị thi công, thiết kế sân khấu cho sự kiện Lễ hội hoa tam giác mạch Hà Giang.

Một số hình ảnh thi công: